Vetafscheiders

De vetafscheiders, die voldoen aan de Duitse norm DIN 4040,vet
vangen alle dierlijke en plantaardige vetten op. Ze zijn ideaal voor keukens,
restaurants, beenhouwerijen, de voedingsindustrie,… De plaatsing gebeurt
volgens de geldende voorschriften.

Wanneer moet er een vetvanger geplaatst worden?

Er moet een vetvanger geplaatst worden daar waar er een kans bestaat dat er plantaardige of dierlijke vetten kunnen geloosd worden, zoals bijvoorbeeld bij horeca-bedrijven, slagers, bakkers, scholen, traiteurs,…
Voor een juiste dimensionering kan u ons hier contacteren

Al onze apparaten dragen op de behuizing een label van 10 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.

Op onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.