Valbeveiliging plat dak

Wanneer men op een plat dak loopt en werkt in de onveilige zone moeten er valbeveiligingsmaatregelen worden genomen.F0_0300_0225_dsc01659

Valbeveiliging mag achterwege worden gelaten wanneer men op het dak loopt of werkt in de veilige zone. Deze zone bevindt zich op 4 m of meer vanaf de dakrand.

De veilige zone moet worden aangegeven bijvoorbeeld door een markering of een looppad. Voorwaarde is dan wel dat op 2 m afstand van de dakrand de onveilige zone wordt afgezet evenwijdig aan de dakrand [hoogte 1 m ]. De onveilige 4 m of 2 m zone mag niet worden betreden zonder valbeveiliging.
Randbeveiliging en balustraden, permanent of tijdelijk moet minimaal 1 m hoog zijn boven het werkvlak.
De Wemota dakrandbeveiliging voldoet aan deze normen.

Prijzen op aanvraag