Javel 18°

Omschrijving

Dit krachtige bleekwater 18° garandeert een goede hygiëne in huis. Je kan dit schoonmaakproduct onder andere gebruiken om badkamertegels van schimmel te ontdoen, WC en sanitair te ontgeuren en de was te bleken.

Waarschuwingen (H-zinnen)

H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

Gebruik:

Ontgeuren van WC, sanitair : 150 tot 300ML (1 tot 2 glazen) op de WC wanden en de leidingen gieten. 5 minuten laten inwerken vooraleer te spoelen.

Ontgeuren van dierenbakken, vuilnisbakken : 80 tot 150ML (1/2 tot 1 glas) per liter water. Wrijven. 10 minuten laten inwerken vooraleer te spoelen.

Stoepen, terrassen : 750ML (5 glazen) per emmer water  van 10L reinigen. 10 minuten laten inwerken vooraleer te spoelen.

 

Bleekwater 18° – Ontgeurt, ontvlekt, bleekt. Professionele kwaliteit.

 

Prijs: 2,50 euro per bus van 5 liter.

Prijs: 5,97 euro per 3 bussen van 5 liter.