Olieafscheiders

1. Wanneer moet een olieafscheider of koolwaterstofafscheider  voorzien worden van een coalescentiefilter?

In geval er, in Vlaanderen, geloosd wordt in de riolering (enkel voor Vlaanderen) is het standaardtype voldoende.  Voor lozing in oppervlaktewater, of in kunstmatige afvoerwegen van hemelwater, is een coalescentiefilter verplicht.  In Wallonië is een coalescentiefilter steeds verplicht.

2. Wat maakt de coalescentiefilter uniek?  olieafscheider

De coalescentiefilter bestaat uit losse, drijvende dragers met een specifieke oppervlakte van 200 m² per m³.  Deze zorgen ervoor dat de afstand tussen in- en uitgang vergroot wordt en zo de kleinere deeltjes koolwaterstoffen de tijd geeft om zich af te scheiden van het water.  Deze kleinere deeltjes zijn te klein om te gaan drijven, en bevestigen zich op de dragers.
Na verloop van tijd komen er steeds meer kleine belletjes samen, tot ze voldoende groot zijn om te gaan drijven.
Dit  systeem is eenvoudiger en sneller te reinigen dan andere systemen.  De dragers moeten hier niet uit de tank genomen worden zodat het omliggend terrein niet vervuild wordt.  Hierdoor is het systeem ten aller tijden voorzien van een coalescentiefilter.  U kan dus de tank laten leegzuigen en ondertussen de dragers afspoelen met water en nadien terug vullen met zuiver water.

 

Al onze apparaten dragen op de behuizing een label van 10 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.

Op onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.