Mini brandblusser

Mini Pompier is een kleine aerosol (spuitbus) van 250 ml. die een blusschuim produceert dat op een snelle en veilige manier brandhaarden dooft; voornamelijk oliën, maar ook vaste stoffen (papier, karton, linnen, hout, plastiek,…) door zijn grote bevochtigheidscapaciteit (drave test), brandstoffen (benzine, diesel, kerosine, disolventen,…), ontvlambare stoffen (aceton, ethanol, methanol, ether,…) en branden van elektrische oorsprong.mini-brandblusser

De ergonomische aluminium bus van hoge kwaliteit bevat als basis een vuurdovende oplossing BOLDFOAM F-40, en als activator een drijfgas R 134A, ook gebruikt bij koelsystemen, dat niet ontvlambaar, niet toxisch en niet schadelijk is voor de ozonlaag. De mini brandblusser is met zijn totaal gewicht van 345 gr., 21 cm hoogte, diameter van 5 cm en zijn drukknop die met de wijsvinger kan ingedrukt worden, een gebruiksvriendelijke blusser, die door gelijk welk persoon kan bediend worden, ongeacht leeftijd, constitutie of voorkennis van blusapparaten. Gedurende een 15 à 20 tal seconden wordt een 7 à 9 liter licht schuim met grote adherentie (zowel op horizontale als verticale oppervlaktes) en met hoge thermische weerstand geproduceerd.

Het BOLDFOAM F40 heeft een chemisch effect op warme vegetarische oliën. Deze transformeert in zeep dat gemakkelijk te reinigen is met water. Het lichte schuim dat onder zachte druk aangebracht wordt, veroorzaakt geen opspatten van de brandende vloeistoffen waardoor uitzaaien van de brandhaard vermeden wordt. Door de grote adherentie en de compacte massa is er geen
nevenschade bij het blussen.

KWALITEIT

Deze mini brandblusser is gestoeld op 4 kwaliteitsbasissen: een hoogwaardige verpakking (18 bar reistent), een high-tech vulprocedure, gepatenteerd en professioneel blusschuim, met een erkend en betrouwbaar drijfgas, waardoor we een garantie kunnen bieden van 4 jaar na vuldatum en gebruiksduur van 5 à 6 jaar.