Werken met een ladder of trap

Zet de ladder/trap goed neer

 • Zet de ladder op een vlakke, stabiele ondergrond, zodat hij niet zomaar om kan vallen. Zorg dat de trap of ladder niet op losse plankjes of kratten of iets anders wordt geplaatst.
 • Zet de ladder onder een hoek van 75° ten opzichte van de ondergrond, waardoor hij niet eenvoudig weg kan glijden. Test dit door met uw schoenen tegen de poten van de ladder te gaan staan en uw armen recht naar voren te steken. De laddersport moet u dan gemakkelijk vast kunnen pakken.
 • Bij moderne ladders is het zo, dat de sporten D-vormig zijn. Als de ladder goed staat, zijn de sporten horizontaal.
 • Zorg dat houten ladders altijd met de borgpennen naar de voorkant staan (als ze aan de achterkant staan en de ladder buigt door, gaan de borggaten open staan).
 • Zet de ladder ook bovenaan vast, als dat mogelijk is.

Verplaats de ladder/trap regelmatig
Vaak is slechts een deel van het te schilderen werk vanaf de ladder/trap te bereiken. Als u meer dan een armlengte opzij reikt, is de kans groot dat de ladder wegschuift of dat u van de ladder/trap valt. Verplaats de ladder/trap wat vaker, het schilderen zal een stuk makkelijker en sneller gaan.

Gebruik de ladder/trap op de juiste manier

 • Gebruik de bovenste drie sporten van de ladder niet om op te staan.
 • Beklim de ladder/trap alleen als u minimaal één hand vrij heeft, maar bij voorkeur met twee handen.
 • Sta tijdens het werken altijd met beide voeten op de ladder.
 • Draag stevige droge schoenen met antislipzolen om uitglijden te voorkomen.
 • Beklim een ladder altijd met het gezicht ernaar toe.
 • Ga niet met zijn tweeën op één ladder staan.
 • Het is vermoeiend om boven uw macht te werken en bovendien wordt u zo sneller duizelig, dit verhoogt de kans op vallen. Klim het liefst hoog genoeg op de ladder. Als dat niet mogelijk is, werk dan niet te lang met de armen boven schouderhoogte en neem voldoende rust tussendoor.
 • Neem gereedschap mee in een tas die over de schouder gehangen kan worden. Hijs de materialen met een touw naar boven, zodat u zelf bij het beklimmen de ladder met beide handen kunt vasthouden.
 • Een ladder is bedoeld om op een werkplek te komen en niet om er uren op te staan werken. Als dat wel nodig is, gebruik dan een steiger of een hoogwerker.

Inspecteer de ladder/trap geregeld op gebreken
Let daarbij op vervormingen en slijtage. Kijk ook goed naar vervuiling. Houd de ladder/trap goed schoon, zodat u niet kunt uitglijden. Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder, trap of steiger.

Bij werken op ladders buiten of op grote hoogte geldt extra:

 • Kies altijd een droge dag uit, waarop het niet hard waait.
 • Gebruik de juiste trap of ladder voor uw klus. Zorg dat de ladder zeker een meter boven het werkniveau uitsteekt, zodat u op het veilige deel van de ladder staat.
 • Klimt u via de ladder op een plat dak, zorg dan dat hij zeker een meter boven de rand van het dak uitsteekt. Zo heeft u houvast bij het klimmen bovenaan en bij het op/van het dak stappen.
 • Plaats de ladder met de brede kant beneden, gebruik een ladder met stabilisatiebalk (deze heeft een breder steunvlak) als u hoog moet werken of als de ondergrond niet verhard is.
 • Let er goed op dat bij een meerdelige ladder, als deze in uitgeschoven toestand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen. Een eventuele treklijn moet vastgeknoopt worden aan een sport.