Privacy

De gebruiker kan surfen op onze site zonder enige persoonlijke informatie door te geven en dus volledig anoniem blijven gedurende zijn bezoek.

Enkel de gegevens die de gebruiker ingeeft bij zijn profielopmaak of bij het doorgeven van een bestelling, worden door ons verwerkt in ons klantenbestand.

Deze gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden, of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van WEMOTA bvba, tenzij anders aangegeven tijdens de registratie.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit het klantenbestand dat WEMOTA bvba heeft aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar info@wemota.be met duidelijke vermelding van naam en adres, om te worden geschrapt uit ons klantenbestand.

Bij internetbezoek plaatst onze website cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens wanneer U naar www.wemota.be surft. Ten eerste heeft dit als doel een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken doordat bepaalde informatie, niet hoeft te worden herhaald, bijvoorbeeld uw gegevens. Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. Bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.