Valbeveiliging plat dak

Wanneer men op een plat dak loopt en werkt in de onveilige zone moet en er valbeveiligingsmaatregelen worden genomen.

Valbeveiliging mag achterwege worden gelaten wanneer men op het dak loopt of werkt in de veilige zone. Deze zone bevindt zich op 4 m of meer vanaf de dakrand.
De veilige zone moet worden aangegeven bijvoorbeeld door een markering of een looppad.  Voorwaarde is dan wel dat op 2 m afstand van de dakrand de onveilige zone wordt afgezet evenwijdig aan de dakrand [hoogte 1 m ]. De onveilige 4 m of 2 m zone mag niet worden betreden zonder valbeveiliging.
Randbeveiliging en balustraden ,permanent of tijdelijk moet minimaal 1 m hoog zijn boven het werkvlak.
De Wemota-dakrandbeveiliging voldoet aan deze normen.

Prijzen excl BTW per meter:

Per week: € 4,00

Per 4 weken: € 13,00